Planerat underhåll

/Planerat underhåll
Webbfabriken designar nätverk och IT miljö i enterprise klass

Webbhotell planerade underhållsarbeten

Planerade underhållsarbeten på webbhotell Inga planerade underhållsarbeten finns. Tidigare underhåll Uppdaterad mjukvara på våra SMTP kluster. Förbättrad hantering av så kallade Graylistning innebär att förstagångs mail levereras snabbare. Uppdaterat samtliga servrars operativsystem och tillhörande program. Säkerhetsanalyser och genomgång av samtliga servrar och tjänster är utförda utan anmärkningar Ny version av våra avancerade och mycket säkra brandväggar testas. Driftsättning sker någon gång under sommaren och kommer innebära en kort störning på samtliga tjänster under några minuter. Uppdaterade backupservrar. Nya backupklienter har automatiskt skickats ut till alla klienter. Ni